Interactieve voorlichting

Graag deel ik mijn passie, ervaring en kennis voór het logopedische vak, voór maatwerk in de praktijk en voór sensorische informatieverwerking met anderen. Ik geef interactieve voorlichting aan onder andere leerkrachten, onderwijsassistenten, consultatiebureau-artsen en aan ieder die geïnteresseerd is in logopedie, maatwerk in de logopedische behandeling, en sensorische informatieverwerking.

Ik heb presentaties gegeven bij onder andere JGZ ZHW Leidschendam-Voorburg,  Samenwerkingsschool Emmaüs Leidschendam, Obs de Margriet Leidschendam, Auris de Weerklank Leiden en een kwaliteitskring van kinderpsychologen in Leidschendam. Als logopediste bij Onderwijsadvies Leiden heb ik ook regelmatig voorlichting gegeven bij kinderdagverblijven-/peuterspeelzalen.

Mogelijke vragen voor een interactieve voorlichting:

  • Kun je ons meer vertellen over sensorische informatieverwerkingsproblemen? Wat zijn de kenmerken? Hoe zien behandelmogelijkheden eruit?
  • Wanneer verwijs je kind met sensorische informatieverwerkingsproblemen naar een logopedist en wanneer naar een andere zorgverlener?
  • Wat kunnen we doen bij sensorische informatieverwerkingsproblemen in de klas? Kun je ons daar meer over vertellen vanuit jouw achtergrond als logopedist en SI-therapeut?
  • We hebben een studiedag voor leerkrachten: kun je een workshop geven over sensorische informatieverwerkingsproblemen waarbij de leerkrachten ook actief mee kunnen doen?
  • Voor welke problemen kun je met je kind bij de logopedist terecht? En kun je ons meer vertellen over de spraak- en taalontwikkeling in het algemeen?
  • In het werken als logopedisten in onze praktijk vinden we het moeilijk om te gaan met kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren en/of kinderen die niet mee willen gaan in de werkvorm die we bedacht hebben. Hoe gaan we hier mee om. Hoe kunnen we dit aanpakken?
  • Kun je met ons meedenken, in een interactieve voorlichting, hoe we omgaan met kinderen die onrustig, beweeglijk of juist wat passief zijn in de klas?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een interactieve voorlichting/ workshop en de kosten, neemt u dan contact met mij op via telefoonnummer 06-36507096.