Maatwerk en-meer

Logopedie-en-meer…waar gaat en-meer over vraagt u zich wellicht af.

Voor mij gaat ‘en-meer’ over mijn kennis en ervaring als sensorisch informatieverwerkingstherapeut (SI-therapeut) en over maatwerk in mijn logopediebehandeling. Vanuit mijn brede achtergrond en als SI-therapeut kijk ik bij kinderen en volwassenen niet alleen naar de logopedische hulpvraag maar ook naar ‘wie de ander is’ om zo doelgericht te kunnen werken.

De wijze waarop u stem geeft/spreekt is verbonden met wie u bent. Een paar voorbeelden: soms zie ik volwassenen die teveel van zichzelf vragen, wat hoorbaar is in een vermoeide weinig draagkrachtige stem. Of slikt u letterlijk veel wat soms ook veel keelspanning kan geven. Of is uw wijze van stemgeven/spreken een ‘oude gewoonte’ die nu niet meer bij u past? Vanuit de techniek en ervaringsoefeningen kan een andere manier van stemgeven en spreken bereikt worden.

Wat betreft kinderen: soms is er een eenvoudige vraag zoals ‘mijn kind kan de /k/ nog niet’ of er is vanuit de orthodontist geadviseerd om goed te leren slikken. Soms kan er ook meer aan de hand zijn. Een paar voorbeelden vanuit de praktijk: is uw kind continu in beweging, wisselt hij/zij steeds van activiteit of is heel onrustig dan kun je dat soms ook terug zien in de zinsopbouw. De zinnen worden niet afgemaakt of niet goed opgebouwd. Soms zie ik ook kinderen die moeite hebben om te ‘volgen’(om begrijpelijke redenen), veel willen bepalen in het contact met anderen en die weinig luistergericht zijn. Er is ook onrust, haast en weinig rust om klanken en woorden goed uit te stempelen. Dat kan ten koste gaan van de verstaanbaarheid.

Dat betekent dat er bij een bredere problematiek in het onderzoek en de behandeling ook aandacht besteed moet worden aan de zintuigelijke prikkelverwerking en/of in het algemeen het gedrag van uw kind om resultaat te behalen. Ik heb me erin gespecialiseerd om dit aspect voluit mee te nemen in het onderzoek en de logopedische behandeling.

Het kan zijn dat er ook al andere zorgverleners bij betrokken zijn of ingeschakeld kunnen worden bijvoorbeeld een SI-gespecialiseerde kinderfysiotherapeut-/ergotherapeut of kinderarts.

Ongeacht de oorzaak en de aard van het probleem wil ik als logopediste zorgen voor maatwerk: wat is er nodig dat er toch een zodanige concentratie of focus is dat uw kind open staat voor wat er te leren is en dit ook met plezier doet. Onder andere beweging, spel, voorspelbaarheid, structuur en gebruik maken van wat het kind goed kan zijn vaak onderdelen van maatwerk. Ook bij een eenvoudig vraag als ‘mijn kind kan de ‘k nog niet’ vind ik het belangrijk die werkvormen te kiezen die bij uw kind passen. Ook kinderen reiken (on)bewust ideeën aan voor een werkvorm waar ze gemotiveerd aan mee doen. Zo kunnen we ook het meeste bereiken. En zonder uw kennis, ervaring met uw kind en uw inzet als ouders kan dit natuurlijk niet. Samen met u geef ik invulling aan de behandeling. En we kijken steeds naar de ingang om uw kind met plezier verder te helpen.

Tot slot: en-meer heeft ook betrekking op interactieve voorlichting aan onder andere leerkrachten, onderwijsassistenten, consultatiebureau-artsen en aan ieder die geïnteresseerd is in logopedie, maatwerk in de logopedische behandeling, en sensorische informatieverwerking.