Sensorische informatieverwerking

Wat is het?

Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Dat is sensorische informatieverwerking ook wel SI genoemd.

Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen. ( bron: www.nssi.nl)

In mijn logopediepraktijk kunnen er kinderen worden aangemeld met zowel een logopedische hulpvraag als sensorische informatieverwerkingsproblemen. SI-problemen kunnen onder andere van invloed zijn op de spraak-en taalontwikkeling, articulatievaardigheden, eten & drinken en luistervaardigheden/waarneming.

Om een idee te geven: er kan sprake zijn van:

* de spraak- en taalontwikkeling komt niet op gang

* in de klas niet willen mee doen met verven

* extreem controle willen houden

* eetproblemen: geen warm eten willen eten en/of alleen 1 structuur

* niet stil kunnen zitten, continu wiebelen

* passief zijn, slap en weinig bewegen

* kleding kapot bijten/steeds aan andere kinderen zitten

* zeer regelmatig handen over de oren hebben voor geluid

* moeilijk verstaanbaar zijn

Logopedie en sensorische informatieverwerkingsproblemen

Wanneer er sprake lijkt van SI-problemen doe ik in overleg met u als ouders zowel logopedisch onderzoek als onderzoek naar mogelijke SI-problemen. U kunt als ouders dan een Sensory Profile invullen. Indien nodig kan de leerkracht de Schoolcompanion vragenlijst invullen. We bekijken SI-problemen in relatie met de logopedische hulpvraag. Dit vraagt om maatwerk in de behandeling, thuis en op school: is het bijvoorbeeld nodig om uw kind meer de gelegenheid te geven om te bewegen óf is het belangrijk om informatie niet alleen auditief aan te bieden maar alle zintuigen in te zetten óf is het belangrijk om voor uw kind met een duidelijke structuur door middel van picto’s te werken? Wat is de ingang bij uw kind om verder te komen c.q te leren? Wat zijn niet alleen de beperkingen maar de kwaliteiten die we kunnen gebruiken? Spelenderwijs met diverse materialen gaan we daarmee aan de slag.

Ik werk hierin ook regelmatig samen met een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut die gespecialiseerd zijn in sensorische informatieverwerkingsproblemen.

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerking:

  • www.nssi.nl
  • Leven met sensaties begrijp je zintuigen Winnie Dunn Uitgeverij Pearson
  • Uit de pas Carol Stock Kranowitz Uitgeverij Nieuwezijds
  • Met plezier uit de pas Carol Stock Kranowitz Uitgeverij Nieuwezijds